Leverandører


Vi udvælger vores leverandører med omhu og sørger for, de har de samme gode værdier som vi selv har.
Vi vælger vores leverandører efter hvem der producerer de bedste råvarer og samtidig bor tættest på os.

Når vi handler lokalt, er vi med til at nedbringe mængden af CO2, der udledes ifm. transporten af råvarerne. Derfor forsøger vi at undgå oversøiske råvarer og når vi en sjælden gang bruger dem, bruger vi vores faglighed til at få mest muligt ud af dem.